Ο Προϊστάμενος
Το Προσωπικό
Οι Δάσκαλοι
Τα Δημοτικά
Οι Νηπιαγωγοί
Τα Νηπιαγωγεία
 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
 
Ωράριο λειτουργίας
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Διακοπές - Αργίες
Σχολικό διδακτικό έτος
Ελληνομάθεια
Επιλογή σημαιοφόρων
Θέματα Ειδικής Αγωγής
Οργανώσεις Γονέων
   
Πανεπιστήμια
Κυβέρνηση-Υπουργεία
   
 
 
 
 
 
Νέος Προϊστάμενος στο 1ο Γραφείο
Νέος Προϊστάμενος στο 1ο Γραφείο Π.Ε. ν. Λάρισας ο κ. Χρήστος Ι. Κίτσιος.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έντυπα αιτήσεων γραφείου
Έντυπα αιτήσεων ΥΠΕΠΘ
Έρωτήσεις Γονέων
Νέα του ΥΠΕΠΘ
Εγκύκλιοι του ΥΠΕΠΘ
Εγκύκλιοι του 1ου Γραφείου
 
   
   
   
   
Χάρτης Λάρισας
Φωτογραφίες της Λάρισας
Εύρεση οδών της Λάρισας
Χρυσός Οδηγός
Τηλεφωνικός κατάλογος
Ταχυδρομικοί κώδικες
Δ/νση Π.Ε νομού Λάρισας
Περιφ. Δ/νση Εκπ/σης
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
ΥΠΕΠΘ
Ιστ. Σχολείων 1ου Γραφείου
© 2007 1ο Γραφείο Π. Ε. Λάρισας All rights reserved.
Συντήρηση Ιστοσελίδας - Ενημέρωση υλικού: Καλέμας Απόστολος, Μόκιας Γιάννης